Hayat bir domino taşı...?

Bir domino ya dokunursan ne kadar aynı sraya özenle dizilmiş taş varsa devirirsin. Eğer hayat da bir domino taşı olsaydı sen bir ceylanı avladığında bulutlar yere yaklaşabilirdi. Veya arıların nesli tükenirse dünya yok olabilir..? Bilmem olabilir diyorlar bilim adamları hatırladığım kadarıyla. Eğer hayat bir domino taşı ise ben sana yumruk atsam ve sen de bana yumruk atsan ozaman birimiz domino taşını güney yönüne doğru kuvvet uygulayarak hareket ettirmiş iken birimiz de tam tersi kuzey yönüne doğru kuvvet uygulamış gibi olur ve bu da domino taşlarının hangi yöne doğru yıkılmaya başlayacağı konusunda bir sıkıntı veya nötr oluşturabilir. Nötrlenirse durum ve eylem , o takdirde iki kişinin birbirine sırsıyla aynı şekilde yumruk atması eğer onlar bir domino taşı olsalar idi etkisiz m olacaktı yoksa ilk yumruk atan önce hareket etmiş olacağı için kesin olarak ilk yumruk atılan mı arkasındaki domino taşlarını devirecekti. peki eğer böyle olabilir dersek ozaman karşılıklı yumruk atmak mümkün olamaz çünkü ilk eylemi gerçekleştiren ikinici şahsın eylemini kendi eylemi ile etkisiz hale getirmiş sayılır. bilmiyorum.

Comments