Osmanlı'da konuşulan diller!


Osmanlıda En uç sınırdan başlayarak Macarca, Boşnakça, Arnavutça, Sırpça, Hırvatça, Bulgarca, Yunanca, Rusça, Ukraynaca, Ermenice, Kürtçe, kimi Kafkas dilleri (Abaza, Çerkez, Kabartay, Gürcü, Migril dilleri) Evliya Çelebi’nin kaydettiği dillerdendir.

0 Comments