Tuesday, November 27, 2018

Empatinin KökenleriSusan Lanzoni—

Soyut bir tasarımın çizgileriyle empati kurmak mümkün müdür? Bir ağacın muazzan genişliği,bir kuşun süzülmesi,veya dağların heybetli genişliği? Gerçekten de formları ve şekilleri hissedebilir miyiz?

Eğer biz bugün empatinin başkalarının duygularını hissetmek ve anlamak olarak anlatıyorsak bile bundan yüz yıl önce ilginçtir ki empati sanat eserleri ve doğa arasında yer aldı. 1928 yılında , roman yazarı Rebecca West empati terimini ilk defa kullandı. Halen daha bir çok sözlükte yoktur bu kelime.  gökyüzünde uçan bir kuşla süzülmek üzerine kendi özünde hissettiklerini anlatmak için kullandı. O, bu tür deneyimlerin sıradan olduğunu açıkladı ki önceki on yıllarda sadece bu şekilde belirtilmesi edilmesi ve tanımlanmasına rağmen.

İngilizce bir kelime olan "empati" aslında 1908 yılında tohumu atılmış bir kelimedir. İngilizce konuşan psikiyatristlerin almancadaki bilimsel terime karşılık bulma ihtiyaçları vardı (yeni deneysel psikolojinin) 1913'lü yıllarda "empati" alman Einfühlung'da tercih edilen bir kelime oldu ve kısaca hissetmek anlamına gelmektedir. Empati, bir kişinin iç çabalarını ,hareketlerini ve hislerini obje şekillerinde yakalama yetisini elde etti. 20. yüzyılın başlarında , o zamanlar, empati, özünde estetik bir dürtüydü.

empati sayesinde soyut bir çizgi hayata geçti. Çizgi ilerliyormuş zannedildi çünkü biri bilinçsizce birinin iç hareket duyusuna yansıttı bunu. Bir dağ veya mimari bir sütun yükselişe geçti çünkü bir spekülatör , bu hissi yukarıya esnetmeye transfer etti. Kendilik, empatik karşılaşmada tefekkür nesnesiyle birleşti.
------------------------buradan aşağısı otomatik çeviridir!---------------------------------------
Takip eden yıllarda psikologlar empatiyi diğer insanların anlayışına genişletti. Duyguyu kavramak için kişinin kendi unutulmuş mutluluğunu bir başkasının üzücü ifadesine yansıtabilirdi. Kişilerarası empati çok geçmeden sosyal bilimlere girdi. II. Dünya Savaşı'nın sonunda, empati, psikologların çeşitli deneysel tasarımlarla test ettikleri neredeyse kişilerarası bir yetenek olarak anlaşılmıştır. Sanat kuramcıları, dikkatlerini estetik karşılaşmadan nesnenin kendisine doğru kaydırdılar ve böylece estetik empati bakış açısından soldu.

Ama bu erken, şimdi unutulmuş empati, bugün bize bir şey teklif edebilir mi? Bir tepenin dönme eğrisinin veya bir sütunun canlılığının kendi hislerimizle canlandırıldığını görerek ne kazanırız? Sersemlemiş bir ağaç dalı içinde üzüntüümüzü hissedersek ya da öfkemizi kumsala doğru fırlayan bir dalganın içinde hissedersek ne olur? Sanat eleştirmeni John Ruskin, bu eğilimi acıklı bir hata olarak nitelendirdi - öznel duygularımızın çevremizdeki dünyaya yanlış bir şekilde sokulması. Empatik bir estetiğin çevremizi bilimsel bir bakış açısı sunmadığı doğrudur, fakat farklı bir bilgi açığa çıkarır.

Bir günün sonunda güneşin ışınlanmış ışınlarıyla kapsanan huzurlu bir duygu yaşadığımızda ya da Wassily Kandinsky'nin soyut çizgilerdeki geniş hareketini hissettiğimizde, kendimizi dünyalarımızın dokusuna dokunuyoruz. Empati teorisyenleri, kendimiz ve etrafımızdaki şeyler arasındaki uçurumun hayal edebileceğimiz kadar açık olmadığını ilan ettiler. Formları duygularımız ve hareketlerimizle canlandırma yeteneği, en azından bir dereceye kadar kendimizin dışında yaşadığımızı ortaya çıkarır. Bu deneyim, benliklerin bedenlerimizin içinde yer aldığı ve aklımızın beynimizle aynı olduğu şeklindeki ortak düşünceyi sorgulamaktadır.

Duyarlılığımızın doğal dünya ile kaynaşması, Richard Powers'ın yeni romanı The Overstory'da parlak bir şekilde hayata geçen bir olgu olan eko-empati olarak adlandırılabilir. Patty ve babası ağaç gövdelerinin ve karanlık kayın ormanının sevgisini paylaşıyor. Ağaçlarla bağlantı kurma ve iletişim kurma yollarını keşfediyorlar - kendi topluluk bağlarıyla tasvir edilen varlıklar. İnsanın doğal dünyayla hayali birleşmesi eski bir fikirdir — Ovid’in Metamorfozundaki Daphne bir defne ağacına dönüşür. Daha yakın bir zamanda John Steinbeck tarafından bilinmeyen bir Tanrı'ya, Joseph'in ölü babası, merkezi California vadisinde devasa bir meşe ağacını canlandırır.

Bir yüzyıl önce empatinin dili, algılanan şeye katılma yeteneğini gösterdi. Eko-empati, doğal dünyanın estetik bir değerlendirmesini ve bu dünyaya bakma dürtüsünü teşvik eder. Bugün gezegenimizi kurtarmaya bile yardımcı olabilir.

Susan Lanzoni, psikoloji, psikiyatri ve nörobilimci bir tarihçidir ve Harvard'ın Sürekli Eğitim Okulu'nda ders vermektedir. Çalışmaları, Boston’daki NPR istasyonundaki WBUR'daki Atlantic ve American Scientistand'ta yer aldı. Cambridge'de yaşıyor, MA.

ÇEVİREN: YUNUS EMRE VURGUN

No comments:

Post a Comment

İletişim Formu

Name

Email *

Message *


Get paid to share your links!