Pages

Subscribe:

Labels

Search This Blog

Hey!

check out high quality Google Play Store Apps!
Click here!

Tuesday, November 27, 2018

Felsefe ders programı: Adını inkar ve anmadan öğretme yöntemi Diğer bölümler ve alan öğretmenleri bu kadar aktif mi, hepsini takip etme şansım olmadı, ancak Felsefe Grubu Eğitimi ve Felsefe Bölümleri, Felsefe Kurumu ve Felsefeciler Derneği yıllardır eğitim-öğretime ve felsefe grubu derslerine yönelik büyük bir duyarlılık gösteriyorlar. Felsefeciler bu kez de çok koldan felsefe müfredatını masaya yatırıyorlar. 22-23 Kasım’da bir yandan Felsefe Grubu Eğitimi ve Felsefe Bölüm Başkanları Çalıştayı yapılıyor, diğer yandan geçmişte beş kongre yapmış olan Felsefeciler Derneği Şubat 2019’da İzmir’de yapacağı “VI. Felsefe Öğretmenleri Kongresi” için liselerde felsefe programlarını ve ders kitaplarını inceleme hazırlığı başlatmış bulunuyor 24 Kasım 12 Ocak arası cumartesi günleri. Her iki çalıştayda da en öncelikli konu Felsefe Ders Programı ve yeni yazılan 10. ve 11. sınıf ders kitaplarının irdelenmesine ayrılmış bulunuyor. ADINI İNKAR VE ANMADAN ÖĞRETME YÖNTEMİ NOBEL ÖDÜLÜNÜ HAK EDİYOR Felsefe ders programını hazırlayan komisyonun çalışmalarına tanıklık etmiştim. Gelen ilk eleştirilerden sonra komisyonunun çok çaba gösterdiğini söyleyebilirim. Sonuçta hem 10. sınıf hem de 11. sınıf felsefe ders programı toparlanmış ve haziran 2017’de bakanlıkça ilan edilmişti. Ne olduysa, Talim Terbiyede 2018 ocak ayında oldu. Komisyonun görüşüne başvuruldu mu bilemiyorum, ancak birileri kalktı, bir gecede tüm dönem adlarını sildi, 11. sınıf programındaki ünite başlıklarını değiştirdi, yerine “yüzyıl” şeklinde bir şeyler ekledi, bu haliyle kimsenin görüşünü almadan resmi sitede hemen ilan etti. 10. Sınıf Haziran 2017Ocak 2018 aynısı 1.Ünite: Felsefe Tanıma 2.Ünite: Felsefe ile Düşünme 3. Ünite: Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4.Ünite: Felsefi Okuma ve Yazma 11. Sınıf Haziran 2017 1.Ünite: İlk Çağ Felsefesi 2.Ünite: Orta Çağ Felsefesi 3.Ünite: Rönesans ve 17.yy. Felsefesi 4. Ünite: 18. yy. Aydınlanma Felsefesi 5. Ünite: Çağdaş Felsefe Ocak 2018 MÖ 6.Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Felsefesi MS 2. Yüzyıl- 15.Yüzyıl Felsefesi 15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 18.Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesi 20.Yüzyıl Felsefesi Hazırlanmakta olan ders kitapları da bu duruma göre sıfırdan bütün ünite ve konu başlıklarını değiştirmek zorunda kaldı. Ortaya ucube bir durum çıktı. Örneğin: “MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.” “MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl ve MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.” 11. sınıf ders programı tümden bu şekilde değiştirilmiş bulunuyor. Dolayısıyla da ders kitapları da zorunlu olarak bunlara gönderme yapıyor, aynısını tekrarlıyor. ÖRTÜK PROGRAMLAMANIN VE SAFSATANIN ETKİLİ BİR YOLU: ADINI YOK SAYMA Adını inkar veya anmadan öğretme yöntemi, maalesef felsefe ders programı ile de sınırlı değil; biyoloji başta olmak üzere birçok derste “ideolojik” olarak bazı kavramlar ve adlar anılmıyor. En büyük saygısızlık ve ayrımcılıklardan birini, aynı zamanda asimilasyon tarzlarından birini değerden düşürme, değer vermeme yollarından birini “Onu görmezden gelmeadını anmama” oluşturuyor. Dincilerin dahiyane bir sofistiğidir bu. Bir şeyi ortadan kaldırmak istiyorlarsa, önce adını görmezden gelerek başlıyorlar. YENİ MÜFREDATLARIN TÜMÜNDE EN OLUMSUZ DEĞİŞİKLİK ETNOSANTRİK ’DEĞERLER EĞİTİMİ’ 2017 yılı itibariyle sadece felsefe değil tüm müfredatlar yeniden düzenlendi ve her bir ders için kendi özgül eğitim öğretim anlayışı ve kazanımları dışında DEĞERLER EĞİTİMİ zorunlu tutuldu. MEB’e göre; “Değerler; inanışlar, tarih, aile, kültür ve içinde yaşadıkları toplum tarafından şekillendirilir. Kişinin değerleri; aldığı kararları, yaptığı seçimleri, davranışlarını ve toplum içinde birlikte yaşadığı insanlar üzerindeki etkisini belirler. Okullar ve öğretim programları, sosyal davranış modelleri sağlayarak öğrencilerin değer sistemlerinin gelişiminde önemli rol oynar. Okuldaki etkinlikler aleni ya da örtük olarak öğrencilerin değerlere ilişkin bilgi ve kavrayışlarını, birey ve toplumun bir üyesi olarak belirli değerleri davranışa dönüştürmeleri için gereken becerileri geliştirmelerine yardımcı olur.” MEB’in örtük bir programlaması olabilir mi, bunu sizin takdirinize bırakıyorum ama bu değerlerin çoğunun sadakate, itaate, kültüre veya gruba bağlılığı telkin ettiği açıkça görülüyor. Yani MEB etnosantrizmi tüm derslere yedirmeye çalışıyor. PSİKOLOJİ VE SOSYOLOJİ ESKİDEN OLDUĞU GİBİ ZORUNLU OLMALI Felsefe dersinin iki yıla çıkarılması güzel bir gelişme. Ancak MEB psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerini neredeyse tümden görmezden geliyor. 12 yıllık eğitimde psikoloji, sosyoloji ve mantık dersi bir kez bile zorunlu grupta yok, seçmeliler arasına taşınmış bulunuyor. Bu derslerin tekrar zorunlu gruba alınması gerekiyor.

0 comments:

Post a Comment