Moda Üzerine Sanat Ve Estetik            Moda, sanat ve estetikle çok yakından ilgilidir. Bunun en önemli sebebi modayı devam ettiren ve en çok tutulan moda akımlarının genel olarak estetik noktasına önem vermeleridir. Estetik görünüm sağlamaya özen gösteren moda akımları, insanlar arasında daha çok tutularak daha uzun süre kullanılır. Avangart tarzda modalar ise genel olarak podyum ışıkları altından dışarı çıkamaz. Öte yandan, estetiğin en iyi şekilde sağlanabilmesi, sanatsal bakış açısı sayesinde başarılabilir. Örneğin bir vücut görünümünü sanatsal bir bakış açısıyla incelerseniz, ona estetik dokunuşlar sağlayabilirsiniz. Yani estetik dokunuşların modaya katılması ancak ve ancak sanatsal bir bakış açısı ile sağlanabilir.

 Estetik Bakış Açısı Modada Kendini Nasıl Gösterir?

            Dönem dönem, vücut hatlarının daha güzel, çekici ve etkileyici gösterilebilmesi için moda tasarımcıları çalışmaktadırlar. Genel olarak moda tasarımcıları sanatsal bir eğitim alırlar ve estetik ilkelerinin farkındadırlar. Bu daha güzel gösterme gayelerini estetik kurallar bütünü üzerinden, belli altın kurallara göre elbise tasarımlarına uygulayan moda tasarımcıları, vücudu daha güzel görünebilecek bir estetize etme çalışması yaparken, modada estetiği hissettirirler.

 Sanat, Estetik Bakış Açısının Neresindedir?

            Moda dediğimiz zaman akla yalnızca kıyafetler gelmemelidir. Örneğin makyaj yapmanın da dönem dönem değişen bir moda kültürü vardır. Dönemimizin makyaj yapma modası daha büyük gözler daha kırmızı yanaklar ve daha dolgun dudaklar ise, bu dönemin yüz güzelliği algısından dolayı böyledir. Dönemin yüz güzelliği algısını ise, şaşırtıcı değildir, ressamlar belirler. Leonardo Da Vinci'nin altın oranla çizdiği oranlarda kusursuz yüz güzelliği algısı vardır. Yine araştırıldığında görülebilir ki, bugün makyaj modasında oldukça ünlü olan kontür ve bronzer işlemleri, yüz hatlarını tam olarak Leonardo Da Vinci'nin öngördüğü altın orana ulaştırma eğilimi taşır.

            Sanat, estetiğin algılanma ve kabul edilme halini değiştirir. Örneğin 1950'lerde güzel bulunan kadın suratı ile 2000'lerde güzel bulunan kadın suratı yapısı birbirinden o kadar farklıdır ki, bu farklılıklardan dolayı, geçmişte annelerimiz kaşlarını aldırırken kaşlarını inceltirken, şu anda kaş modası, kaş kontür yöntemiyle kalınlaşmış ve belirginleşmiş kaşlardır. Makyaj modası, estetik ve sanattan direkt olarak etkilenmekle kalmamış, estetik ve sanatın bir yansıması haline gelerek onu pekiştirmiştir.

 Moda İle Sanatın İç İçe Olması Ne Anlama Gelir?

            Moda ile sanatın iç içe olması durumu, moda tasarımcılarının giyim kuşam ve makyaj modalarına öncülük ederken belli estetik değerleri kayla aldığını bize gösterir. Yani her moda akımının ardında bir felsefe, bir öğreti, bir bilgi birikimi, bir kültür, bir yaşanmışlık, bir öğrenmişlik ve yaşlanmışlık olabilir. Bu bakımdan gotikten sofistikeye, klasikten boheme, spor şıktan Feminen’e dek her türlü moda akımı, ardındaki felsefi altyapı araştırıldıktan sonra tam olarak anlaşılıp eleştirilebilir. Aynı zaman bu moda akımlarının arka planının anlaşıldığı ölçüde bu parçalar layıkıyla ve en yakışacak şekilde taşınabilir.


Comments