Ortaçağda Modaya Değer Verilir Miydi?Sözsüz İletişim Aracı Olarak Moda

            Bir kişiye dışarıdan bakıldığında onun hakkında birçok şey söylenebilir. Kişinin ne giydiği ve nasıl göründüğü; boş vakitlerinde neler yaptığı, nerelere gitmekten hoşlandığı, kimlerle arkadaşlık ettiği, hatta nasıl konuştuğu ve değer yargılarının neler olduğu gibi birçok kişisel özelliği ile yakından ilgilidir. Kişinin nasıl giyindiğine bakarak bu sorulara cevap bulmak mümkündür. Moda, özünde kişinin kim olduğunu yansıtan ipuçlarını sağlar.

            Bireyler toplum içinde, söze gerek bırakmayan bu ipuçlarını iyi takip ederler. Moda aracılığıyla yakalanan ipuçları sayesinde bireyler arasında gerekli sınırlar çizilir ve bireyler böylece karşılarındaki kişilere nasıl yaklaşmaları gerektiğini bilirler. Modanın bu şekilde sözsüz iletişim aracı olarak kullanılması moda var olduğundan beri geçerlidir.

 Değer Taşıyıcısı Olarak Moda

            Kişiye bireysellik katma yeteneğine sahip olan moda, aynı zamanda kişiye hayaller sunar. Bir kişinin kendine özgü giyimi o kişinin kim olduğunu gözler önüne sermenin yanı sıra, kim olmak istediğine dair işaretler de barındırır. Bu durumda moda, kişilerin kim olmak istediklerini şekillendiren bir faktör olarak belirir. Ancak bir topluma hâkim olan değer ne ise, moda da bu değerden etkilenecektir. Moda ile hakim değerler arasındaki karşılıklı ve sıkı bir etkileşim bulunur.

 Ortaçağ'da Moda

            Ortaçağ'da Avrupa'da ruhban sınıfının toplum üzerindeki etkisi büyüktür. Bu büyük etki, Ortaçağ’da yaşayan kişileri de etkilemiştir. Modanın bu kültürleşmedeki yeri, kadınların giyiminde belirgin şekilde görülmekteydi. Kadınlar bu dönemde uzun tunikler giyerlerdi ve bir erkeği andıracak şekilde pantolonlar giymeleri kesinlikle uygunsuzdu. Toplumun en büyük şekillendiricilerinden olan ruhban sınıfına mensup kişiler ise, toplumun geri kalanından ayrıcalıklı giyiniyorlardı.

            Ancak bu sınıfın giyimi sahip oldukları görüşe dayalı olarak daha tek düze bir biçime sahipti. Ancak ruhban sınıfının bu tek düze giyimi, toplumun geneline hakim değildi. Modada görülen kadın ve erkek ayrımının yanı sıra sınıflar arasında da giyim farklılıkları mevcuttu. Köylüler, yaptıkları işlere uygun olan ve daha niteliksiz kıyafetler giyerken; toprak sahipleri güncel modayı takip edebilme özgürlüğüne sahiptiler. Günümüzde olduğu gibi Ortaçağ’da da moda, sınıflar arasındaki sınırları belirliyordu.


Comments