üretmek - hikaye

Bazı konularda fikir üretememek ne kadar kötü hissettirdiyse de , rezil olmadan düelloyu bırakmak hayrına oldu.
Aksi takdirde son enerjisi ve son bilgi birikimini de heba edecekti. Heba olması gerekir miydi bilemeyiz. Zaten
bir geri dönüş söz konusu olamayacağından dolayı bunun üzerine kafa yormak akla kaar değildi. Şükürler olsundu ki
eski çağlarda yaşamıyor ve düello kelimesinin gerçekten vücut bulduğu zamanlarda arenalarda aslanlara yem
edilmiyordu. Kelimelerin düellosunu kaybetmek de az bir darbe sayılmazdı doğrusu. Ceketindeki delik (tam da
düğmenin yanında göze batacak şekilde konumlanmıştı) bu gidişle yama gerektirecekti. Bu devirde yama ha! Ne hallere
düştük A.! A.'ya göre bu saçma dertler yersizdi fakat onun böyle ufak tefe bir delikten bu denli büyük bir sorun
yaratabileceği, doğrusu A. tarafından garipsenmişti.  O kimdi? Onun adı 500T. Evet evet bir rakamla başlıyor ismi.
Bir robot veyahut bir oyun karakteri gibi doğrusu. Fakat bunun bir önemi yoktu. Lakin buna bir önem atfedebilmemiz
için bunun ya bir aptal çocuk romanı olması gerekir ya da bir delinin zırvaları...
500T düğmesinin kenarındaki kusurlu delik konusunu düşünedursun, A. bu sırada en olmadık uçuk kaçık işler üzerine felsefe
üretiyordu. Olmak ya da olmamak, düşünmek düşünebilmemek veya düşünebildiğini düşünebilmeyi düşünmek.....
Yeterince uçuk kaçık gelmedi mi? 500T'nin ceketindeki deliğe olan takıntısı ve A.'nın kısır döngü ve paradoks dolu
kafa kurcalayıcı düşünceleri eğer size yeterince garip gelmediyse, biraz da bu adamların geçmişlerine bir el atalım,
daha doğrusu eski defterleri açalım bir yahudi tüccar misali... ne dersiniz?
A. ve 500T arasında bir akrabalık veya bir çocukluk bağı yoktu. Fakat uzun yıllardır beraber geçirdikleri zorunlu ortaklıkları
onları bir arada bir yarı ömür geçirmeye itmişti ne kadar istemeseler de. Aslında belki de ikisi de ayrı gayrı ıssız
adalarda varolsalardı farklı haritalar çizeceklerdi hayat gidişatları açısından.

Comments